Εξέταση, έλεγχος και παρακολούθηση για Long Covid

Το long Covid ή post Covid σύνδρομο είναι ένας γενικός όρος που περιλαμβάνει συμπτώματα καθώς και επιπλοκές που επιμένουν ή εμφανίζονται αρκετές εβδομάδες ή ακόμα και μήνες μετά από την νόσηση από τον ιό SARS COV 2.

Η λοίμωξη από τον ιό μπορεί να ακολουθήσει 3 φάσεις:

  • Οξεία νόσος που αφορά συμπτώματα που διαρκούν έως 4 εβδομάδες
  • Συνεχιζόμενη συμπτωματική νόσος που επιμένει έως 12 εβδομάδες
  • Long Covid σύνδρομο που αναφέρεται σε συμπτώματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια ή μετά τη λοίμωξη και συνεχίζονται για περισσότερο από 12 εβδομάδες. Η βαρύτητα και η διάρκεια των συμπτωμάτων εξαρτάται από την αρχική βαρύτητα της νόσου καθώς και από την προηγούμενη κατάσταση της υγείας του ασθενή.

Τα πιο συχνά συμπτώματα αφορούν κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα και περιλαμβάνουν βήχα, πόνο στο στήθος, δύσπνοια κυρίως στην κόπωση καθώς και μειωμένη ικανότητα για άσκηση. Άλλα συμπτώματα που συχνά ταλαιπωρούν τους ασθενείς είναι η κόπωση, διαταραχές από το καρδιαγγειακό σύστημα, απώλεια γεύσης και όσφρησης και προβλήματα στη νοητική λειτουργία όπως κεφαλαλγίες, διαταραχές μνήμης και ύπνου.

Σε ασθενείς με ήπια νόσηση που έχουν νοσηλευθεί ή όχι συστήνεται αξιολόγηση σε έναν μήνα και αν δεν υπάρχουν ευρήματα ο έλεγχος σταματάει. Αν όμως διαπιστωθούν ευρήματα τότε στους επόμενους 2-3 μήνες χρειάζεται επαναξιολόγηση με απεικονιστικό έλεγχο (CT θώρακος)

Σε ασθενείς που έχουν νοσηλευθεί σε ΜΕΘ ή κοινό θάλαμο 4 βδομάδες μετά την έξοδό τους από το νοσοκομείο προτείνεται μια πρώτη αξιολόγηση. Στους 3 μήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να επαναξιολογηθούν με απεικονιστικό και λειτουργικό έλεγχο (σπιρομέτρηση και επί ενδείξεων πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής)

Η εξέταση και ο πνευμονολογικός έλεγχος για long covid σε ασθενείς που νόσησαν από SARS COV 2 περιλαμβάνει:

  • Λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση
  • Οξυμετρία και δοκιμασία βάδισης για έλεγχο πτώσης του κορεσμού του οξυγόνου
  • Σπιρομέτρηση και επί ενδείξεων πλήρης λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής
  • Εκτίμηση ακτινογραφίας θώρακος και εργαστηριακού ελέγχου