Μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας αν τηρούμε βασικούς κανόνες υγιεινής όπως: • αποφυγή επαφής με άτομα που είναι άρρωστα • αποφυγή παραμονής σε κλειστούς χώρους • κάλυψη του στόματος και της μύτης με χαρτομάντηλο όταν βήχετε και φταρνίζεστε • συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών • ...