ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

διακοπή καπνίσματος

Το κάπνισμα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες νοσηρότητας και θανάτου που μπορεί να αποφευχθεί. Στην Ελλάδα το ποσοστό των καπνιστών φθάνει το 42%, ενώ …

ΧΑΠ

Με τον όρο Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια περιγράφεται μια ομάδα πνευμονικών παθήσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μείωση του εύρους των αεραγωγών, με αποτέλεσμα να ..

βρογχικό άσθμα

Το άσθμα αποτελεί χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από φλεγμονή των αεραγωγών, που οδηγεί σε υπερβολική αντίδρασή τους σε διάφορα ερεθίσματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ..

οξυμετρία

Πρόκειται για μια απλή εξέταση κατά την οποία μετράμε τον κορεσμό του αίματος σε οξυγόνο με ένα παλμικό οξύμετρο που τοποθετείται ..

σπιρομέτρηση

Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής: Σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολής. Με τη σπιρομέτρηση καταγράφεται ..